شرحمشخصات
طول کلی ۷/۵ متر
عرض۲/۳۶ متر
آب خور۰/۴۲ متر
سرعت۴۵ نات
تعداد سرنشین۹ نفر
ظرفیت سوخت۲۵۰ لیتر
برد دریانوردی۱۰۰ مایل
موسسه رده بندیآسیا