کارخانجات مدکندالوی قشم

امروز مورخ 1396/07/13 شناور آمبولانس دریایی به نام شناور سروش تندرستی ساخت شرکت شناور سازی مد کندآلوی قشم به آب اندازی گردید .