کارخانجات مدکندالوی قشم

در مورخ 96.08.30 شناور مسافربری 51 نفره آلومینیومی ( ماکا ) راه اندازی و تست اولیه گردید .