کارخانجات مدکندالوی قشم

آمبولانس دریایی سروش تندرستی در مرحله تکمیل نصب تجهیزات می باشد و این شناور ظرف هفته آینده راه اندازی و تست می گردد.