کارخانجات مدکندالوی قشم

این شرکت در حال ساخت یک فروند شناور کاتاماران 15 متری 51 نفره آلومینیومی  به نام شناور ماکا به سفارش بخص خصوصی برای جزیره کیش می باشد.  در تاریخ 95.10.09 کیل گذاری این شناور شروع شده که در حال حاضر ساخت روسازه اتمام گردیده و در مرحله نصب تجهیزات می باشد . تحویلدهی و تست این شناور در اواخر مرداد ماه با حضور مسئولین انجام می گردد.