کارخانجات مدکندالوی قشم

شناور 158 نفره آلومینیومی تعاونی خیبر خلیج فارس قشم با کد بدنه 03-158-2016 در مرحله شروع اوت فیتینگ ( کابل کشی و نصب ایزولاسیون ) می باشد .