کارخانجات مدکندالوی قشم

عملیات مونتاژ و جوشکاری شناور دوم 158 نفره آلومینیومی تعاونی خیبر خلیج فارس قشم به نام الماس قشم 2 با کد 03-158-2016 تکمیل گردید و شناور در حال آماده سازی جهت نصب تجهیزات می باشد.