کارخانجات مدکندالوی قشم

شرکت مدکندآلوی قشم جهت امداد رسانی و احیای اولیه پزشکی جهت پرسنل و اهالی روستاهای اطراف و جزیره هنگام اقدام به خرید یکدستگاه آمبولانس بنز که مجهز به تجهیزات پزشکی استاندارد می باشد،نموده وپرسنل این مرکز بطور شبانه روزی آماده امدادرسانی وخدمتگزاری می باشند/.