کارخانجات مدکندالوی قشم

شناور آمبولانس دريايي كاتاماران ٢٢ متري كلاس C

  اين شناور از جنس بدنه آلومينيومي از فرم بدنه كاتاماران بهره مي گيرد كه به شناور امكان پايداري در شرايط آب هوايي متنوعه را مي دهد و علاوه بر امكان انتقال بيمار و درمان هاي پيش رفته ، امكان إحياء و ICU , CCU و همچين ازمايشگاه مستقل را در اختيار داردو يك مركز بيمارستان […]