کارخانجات مدکندالوی قشم

شناور 14m کلاس Patrol (شناور گشت ساحلی)

شناور ۱۴ متری در کلاس شناور های گشت ساحلی می باشد که به گونه ای طراحی گردید که قابلیت مانور پذیری و دریامانی در سرعت های بالا را درحین گشت زنی و دریانوردی برای کاربر مهیا می سازد .